Veilige school

Een veilig schoolklimaat voor onze inmiddels 264 leerlingen met een laag IQ (75 of minder) grote leerachterstanden en problematische sociale en/of emotionele thuisomstandigheden is het uitgangspunt van onze praktijkschool de Einder. Daar hoort natuurlijk ook een optimale en veilige omgeving voor de meer dan 45 personeelsleden en stagiaires bij, voeg daarbij het gegeven dat de Einder met haar 3 gebouwen middenin een Haagse probleemwijk Transvaal staat. Dan is het duidelijk dat de Einder voor een grote veiligheidsopgave stond en staat.

Naast mooie, kleurrijke schone gebouwen met up to date inrichting, zijn structuur (duidelijke van te voren afgesproken regels) en continuïteit (vaste groepsleerkrachten de hele week voor hun eigen klas, nooit lesuitval) uitgangspunten voor de aanpak van de Einder. Daardoor houden wij tijd over voor het belangrijkste op de Einder: Welgemeende aandacht. Met deze aandacht kunnen onze docenten toveren.

Omdat er uit deze aandacht een relatie tussen docent en leerling ontstaat hebben deze docenten een krachtig correctiemiddel namelijk negeren. Hierdoor lukt het op de Einder om met 264 leerlingen, die in potentie een moeilijk gedrag hebben, een veilige school te zijn.

 • Een school waarin personeel (docenten een OOP) en leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan.
 • Een school waar relatief weinig gepest word.
 • Een school waarin ruimte is voor kwetsbare leerlingen.
 • Een school waar leerlingen met gedragsproblemen de kans krijgen te veranderen.

Kortom een school met een klimaat waarin een ieder er mag zijn en beter kan worden.
Dat gaat echter niet vanzelf. Het vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Naast lesgeven word er van de docenten ook inzet verwacht bij het toezichthouden op gangen, in de kleedkamers en op het plein. Hiervoor is extra scholing en deskundigheidsbevording nodig. Ook de leerlingen zijn op de Einder mede verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. Elk jaar worden een tiental leerlingen opgeleid tot leerling bemiddelaar via de methode Welles Nietes. Meer dan 50 conflicten tussen leerlingen per jaar worden op deze manier opgelost.

Sinds 2014 is de Einder een gecertificeerde veilige school. Dat is mede te danken aan de inzet van onze veiligheidscoördinator en de veiligheidscommissie. Er is een veiligheidsplan met onderliggende protocollen:

 • De Einder beschikt voor ruim voldoende BHV-ers en EHBO-ers die jaarlijks worden bijgeschoold.
 • 2 keer per jaar is er een ontruimingsoefening.
 • Daarnaast is de Einder op weg naar het certificaat Gezonde School.
 • De Einder is rook- en alcoholvrij.
 • De Einder heeft gezonde schoolkantines.

Sinds dit schooljaar 2019 is er een commissie Gezonde school bestaande uit 8 personeelsleden. Op de Einder wordt tijdens en na schooltijd flink gesport. Een gezond lichaam is op de Einder erg belangrijk daarom worden er in samenwerking met de schoolarts en sportdocenten een aantal keer per jaar gemeten wat de relatie is tussen het BMI van een leerling en zijn of haars conditie. Onze instrumenten ter voorkoming van incidenten en calamiteiten zijn:

 • Het bijhouden van incidentenregistratie
 • Het hebben van een flexibel dynamisch veiligheidsplan
 • Het hebben van veiligheidscoördinator cq veiligheidscommissie
 • Het hebben van allerlei protocollen die jaarlijks worden bijgesteld
 • Het hebben van voldoende BHV-ers en EHBO-ers die jaarlijks worden geschoold
 • De aanwezigheid van een AED
 • Jaarlijkse training van leerling bemiddelaars door Welles Nietes
 • Antipestcursus door alle 3e klassers “over de lijn” door Mytikas
Menu