Klas 4a zal in deze toetsweek verschillende toetsen maken. Zowel schriftelijk als digitaal. Hieronder belangrijke informatie en het toetsrooster.

De tweede toetsweek zal plaatsvinden in de week van 7 t/m 9 december 2020. Uw zoon/dochter zal in deze week gewoon stagelopen. Uw zoon/ dochter zal in de ochtend toetsen maken en ’s middags een voortgangsgesprek hebben met zijn of haar mentor. Daarna is hij/zij de rest van de dag vrij. Op woensdag is een gewone schooldag.

Rooster toets week 7 t/m 9 december.

 

Datum Tijd Toets Digitaal Schriftelijk
Maandag

7-12-2020

08.30/10.15 Toa Rekenen Ja. Kladpapier toegestaan nee
Maandag

7-12-2020

10.30/12.15 Dictee/ woordenschat Nee Ja.
Mentorgesprekken

 

 
Dinsdag

8-12-2020

08.30/ 10.15 Toa begrijpend lezen Ja. Eigen oortjes meenemen. Nee.
Dinsdag

8-12-2020

10.30/12.15 Toa luisteren

 

Mailen overtuigende tekst

ja Nee

 

 

mhoogeveen@de-einder.nl

mentorgesprekken    
         
Woensdag

9-12-2020

10.30/ 12.15 Boektoets rekenen nee ja

 

De resultaten zullen een week later aan uw zoon of dochter worden meegegeven.

Wij wensen de leerlingen succes. Ze hebben er hard voor gewerkt.

 

 

Menu