Stage

Vanaf het eerste jaar ga je al maatschappelijke stage lopen. Dit betekent dat je vrijwilligerswerk gaat doen. Dit kan in een buurthuis zijn. Maar je kan bijvoorbeeld ook meehelpen bij een sportevenement of bij klusjes op school. In totaal ben je daar dertig uur mee bezig, verdeeld over drie leerjaren.

Vanaf het derde leerjaar is de interne stage belangrijk. Onder begeleiding van een praktijkleermeester ga je oefenen in echt werk. Dit noemen wij de arbeidsvorming. Je oefent onder meer in het op tijd komen, instructies opvolgen, vragen stellen als je iets niet weet, samenwerken en werk afmaken. Daarnaast ga je ook naar bedrijven of instellingen toe. Dit noemen wij de arbeidstraining. Onder begeleiding van een leerkracht ga je samen met andere leerlingen daar werken. Dat kan bijvoorbeeld een supermarkt, maar ook een horeca-instelling, een verzorgingstehuis of een bouwbedrijf zijn.

In het vierde jaar ga je twee of drie dagen in de week en in de vijfde ga je zelfs drie of meer dagen stage lopen.

Stagebegeleiding
Zoals je kan lezen is stage een belangrijk onderdeel op onze school. Daarom hebben wij een eigen stagebureau met drie medewerkers. Zij bezoeken de verschillende stageadressen en houden samen met jouw en je stagebegeleider bij hoe het gaat met je op de stageplek. Zij houden ook contact met je eigen mentor. Als je stage loopt, ben je nog steeds een leerling van onze school. Wij blijven dus verantwoordelijk voor je. Als er problemen ontstaan, proberen wij dit met elkaar op te lossen.

Menu