Aanmelden leerling

Op Praktijkschool De Einder is er in het schooljaar van 2020-2021 plek voor 56 leerlingen verdeeld over 4 eerste klassen.

Voorrangsregels: (stief)broer/(stief)zus van een leerling die al bij ons op school zit, mits zij door de Commissie van Deskundigen een Toelatingsverklaring Pro krijgen.

De aanmeldingsprocedure verloopt in fases. Hieronder kunt u de fases lezen. Wij houden ons aan deze fases met de daarbij behorende stappen.


Periode 1

van 1 februari tot en met 25 maart

Fase 1

 • Van 1 februari tot 14 februari inleveren aanmeldingsformulier met voorkeurlijst van scholen.
 • Behandelen leerling dossier eventueel toepassen voorrangsregels en decentrale loting.
 • Op 14 februari wordt bepaald hoeveel aanmeldingen er zijn. Wanneer er meer aanmelding dan plaats is, zal er worden geloot.
 • De loting vindt plaats op 11 maart onder toezicht van een notaris.

Fase 2

 • Plaatsen van Pro-leerlingen die op 11 maart zijn uitgeloot.
 • Plaatsen van Pro-leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Hiervoor verwijzen wij naar ons schoolondersteuningsplan, te vinden via deze link.

Fase 3

 • Bericht naar ouders/verzorgers over de uitslag op 25 maart tussen 15:00 uur en 17:00 uur.
 • Bij vragen kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de ouderhelpdesk van de BoVo op telefoonnummer 070-21 05 76 of via ouderhelpdesk@bovohaaglanden


Periode 2

Van 30 maart tot en met 3 april

 • Van 30 maart tot en met 3 april is er één week om je aan te melden.
 • Er wordt opnieuw een aanmeldingsformulier met een voorkeurslijst ingeleverd.
 • Er is sprake van directe loting en matching.


Periode 3 – restperiode

Vanaf 10 april

 • Start aanmeldingen dinsdag 14 april.
 • Er gelden geen voorkeurslijsten en voorrangsregels meer.

 

Handige links:

https://www.bovohaaglanden.nl

https://scholenwijzer.denhaag.nl

https://wegwijzerdenhaag.nl

https://www.vanponaarvo.nl

Menu