Home » Wat kost onze school?

Wat kost onze school?

Schoolspullen en ouderbijdrage
Als je naar het voortgezet onderwijs gaat, heb je dus schoolspullen nodig en een schooltas. Misschien moet je ook een busabonnement aanschaffen. Jouw ouders of verzorgers moeten dit in principe zelf betalen. Wij vragen jouw ouders of verzorgers om een ouderbijdrage van
€ 50,- per jaar. Van dit geld betalen we onder andere schoolreizen, excursies en andere dingen die we organiseren. Het is niet verplicht om de ouderbijdrage te betalen. Schoolboeken hoef je niet te betalen: die zijn gratis. Verder moet je nog € 10,- borg betalen voor een locker (kluisje). Dat geld krijg je terug als je van school gaat en je het sleuteltje inlevert.

Tegemoetkoming
Jouw ouders of verzorgers kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Je moet dan wel eerst bij ons zijn ingeschreven. Of zij die krijgen en hoeveel ze dan krijgen, hangt af van het gezinsinkomen. Ook maakt het uit of er nog meer kinderen zijn waarvoor ze studiekosten moeten maken. Ze kunnen de tegemoetkoming aanvragen met een formulier. Deze formulieren hebben wij op school, maar je kunt ze ook downloaden (kijk op: www.ib-groep.nl). Heb je een tegemoetkoming gekregen, dan krijg je het aanvraagformulier voor het jaar daarop automatisch thuisgestuurd. Je kunt ook bellen met de IB-groep infolijn: telefoon 050–5997755.

Ook bij de gemeente Den Haag kun je aankloppen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Willen je ouders of verzorgers hier meer over weten, dan kunnen ze het Advies- en informatiepunt bellen: telefoon 070 – 353 75 00.