Home » Als je naar De Einder wilt

Als je naar De Einder wilt

Wie worden toegelaten?
Om toegelaten te worden, moet de aanmelding aan de criteria van de Regionale Verwijs Commissie voldoen. Voor leerlingen met bepaalde leerproblemen of gedragsproblemen is er dit schooljaar een speciale groep. In deze groep zitten maximaal acht leerlingen. Deze leerlingen krijgen veel extra begeleiding. In deze groep kunnen ze laten zien dat ze in het tweede jaar van het praktijkonderwijs passen.

Aanmelden
Leerlingen kunnen bij ons worden aangemeld door de ouders of verzorgers. De basisschool adviseert de ouders of verzorgers waar een leerling het beste naar toe kan gaan. De basisschool verstrekt ook de formulieren waarmee een leerling kan worden aangemeld.

Kennismakingsgesprek
Als we je in gaan schrijven, vragen we jou en je ouders of verzorgers om naar onze school te komen. We hebben dan een kennismakingsgesprek met elkaar. We vragen je ouders of verzorgers om daarbij mee
te nemen:

– het formulier met het advies van de basisschool (het formulier met het leerlingnummer)
– twee pasfoto’s
– een officieel document waar jouw burgerservicenummer (voorheen sofinummer) op staat; dat kan zijn: een belastingbrief, je zorgpas, je paspoort, identiteitsbewijs of statuskaart.
– het paspoort, de identiteitsbewijs of de statuskaart van één van je ouders

Aangemeld en dan?
Allereerst kijkt onze school zelf naar jouw aanmelding. We lezen heel goed het advies van de school waar je vandaan komt. Er komt ook een maatschappelijk werker bij je thuis. Daarna beslist de toelatingscommissie of de Einder geschikt voor je is. In de toelatingscommisie zitten onze adjunct-directeur, psycholoog, maatschappelijk werker en zorgcoördinator. Je ouders of verzorgers krijgen telefonisch de uitkomst te horen. Daarna vullen we met behulp van de computer een formulier in (dit formulier heet: Aanvraag Advies Toelaatbaarheid Praktijkonderwijs). Dat sturen we op naar de Regionale Verwijzingscommissie voor het voortgezet onderwijs Haaglanden. Als de commissie positief reageert, kunnen wij je inschrijven als leerling.

Schoolspullen
Je hebt natuurlijk schoolspullen nodig. Je ouders krijgen hierover een
brief. Maar we sommen ze hier vast op.

– balpen
– potlood
– puntenslijper
– liniaal
– multomap
– schriften
– kleurpotloden of viltstiften
– gum
– schaar
– rekenmachine
– naalden en spelden (voor textiele werkvormen)
– gymkleding en sportschoenen (voor gym)
– douchespullen en een handdoek (voor gym en judo)

Voor deze spullen moet je zelf zorgen. Je moet ook zorgen dat je jouw spullen bij je hebt op de dagen dat je ze nodig hebt.