Home » Dit zijn onze schoolregels

Dit zijn onze schoolregels

Schooltijden
De schooldagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.40 uur.

Zorg dat je op tijd bent
Zorg dat je op tijd op school bent. Ben je een keer te laat, dan haal je een te laat-briefje bij de conciërge. De tijd die je te laat bent, moet je inhalen. Kom je vaak te laat, dan sturen we hierover een brief naar huis. Als je te laat blijft komen, schakelen we de leerplichtambtenaar in.

Bij ziekte moet je worden ziek gemeld
Als je ziek bent, moeten je ouders of verzorgers je ziek melden. Dat moet ’s morgens voor 8.25 uur gebeuren. Loop je stage, dan moeten je ouders of verzorgers zowel naar school als naar je stagebedrijf bellen. Als je er niet bent en we hebben geen ziekmelding ontvangen, dan nemen we contact op jouw ouders/verzorgers.

Verlof buiten de vakanties om
Als je buiten de vakanties om vrij wilt hebben, kun je dat aanvragen. Maar je krijgt alleen toestemming als je een dringende reden hebt. Een dringende reden is bijvoorbeeld als je op bezoek moet bij een familielid dat ernstig ziek is of als je naar een begrafenis moet. Neem je toch vrij of blijf je weg zonder te overleggen, dan melden wij dat bij de leerplichtambtenaar. Je krijgt dan een boete van € 150,- per dag.

Je kunt overblijven
Je mag tussen de middag overblijven. Je eet dan in het overblijflokaal. Daarna kun je naar buiten, naar het plein. Je mag niet van het plein af. Aan het begin van het schooljaar krijg je een formulier mee. Daarop kunnen je ouders of verzorgers aangeven of ze willen dat je overblijft. ls voor jou geen formulier is ingevuld maar je wilt toch een keer overblijven, dan kun je dat vragen. Het mag eigenlijk altijd.

Niet roken
In de school en op het plein mag niet worden gerookt of energydrank gedronken worden. Vanzelfsprekend zijn ook alcohol en drugs streng verboden.

Gym en judo
Voor gym heb je sportkleding en sportschoenen nodig. Je gymt in de sportzaal of buiten. In de sportzaal mag je geen schoenen aan waarop je ook buiten loopt. Behalve gym krijg je in de eerste klas ook judo. De school zorgt voor een judo-pak. Zowel na de gymles als na judo moet je douchen. Tijdens elke les doe je jouw waardevolle spullen, zoals je mobieltje en je geld, in jouw eigen locker (kluisje). Je kunt je schooltas er ook in doen.