Home » Zo houden wij contact met je ouders

Zo houden wij contact met je ouders

Huisbezoek
De groepsleerkracht komt bij alle leerlingen op huisbezoek. De huisbezoeken worden afgelegd aan het begin van het schooljaar, voor de kerstvakantie.

Drie rapporten per jaar
Drie keer per jaar krijg je een rapport: voor de Kerst, voor Pasen en voor de zomervakantie.

Ook drie ouderavonden per jaar
Voordat kinderen hun rapport krijgen, is er een ouderavond (dus drie per jaar). Op de ouderavonden spreken je ouders of verzorgers met je groepsleerkracht. Ze kunnen ook een afspraak maken met andere begeleiders, zoals de zorgcoördinator en de directeur.

Tussendoor afspreken kan ook
Ouders en verzorgers kunnen ook buiten de ouderavonden om een afspraak maken.

Nieuwsgierig naar hoe het gaat op je stageplek?
Willen je ouders of verzorgers weten hoe het gaat op je stageplek, dan kunnen ze een afspraak maken met je groepsleerkracht of de stagebegeleider.

Medezeggenschapsraad
We hebben op de Einder een medezeggenschapsraad. Elk jaar krijgen ouders de gelegenheid om zich hiervoor kandidaat te stellen.

Klachtenprocedure
Zowel jijzelf als je ouders of verzorgers kunnen officieel een klacht indienen. Zo’n klacht moet wel betrekking hebben op iemand die iets te maken heeft met de school. Dit kunnen dus een heleboel mensen zijn: mede-leerlingen, hun ouders of verzorgers, leerkrachten, andere medewerkers van de school of de directeur. Kijk in de klachtenregeling wat je precies moet doen om een klacht in te dienen. De klachtenregeling kun je verkrijgen bij ons op school.

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie of ernstig lichamelijk of geestelijk geweld kan contact worden opgenomen met het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs, telefoon: 0900 – 111 31 11.