Home » Diploma

Diploma

Verklaringen
Je kunt op de Einder verklaringen halen. Die kun je krijgen voor rekenen en wiskunde, Nederlands, cultuur en maatschappij, sociale vaardigheden, arbeidstraining, arbeidsvorming en je stage.

PrO-diploma
Als je bij ons van school gaat, krijg je het PrO-diploma. Je moet dan wel je verklaringen hebben gehaald. Bovendien moet je voldoende aanwezig zijn geweest (minstens 80% van de tijd). Ook moet je hebben laten zien dat je over voldoende werknemersvaardigheden beschikt.

AKA-opleiding
Vanaf het derde leerjaar bereiden we je voor op de assistenopleiding (AKA niveau 1). Gaat dat goed, dan mag je in het vierde (doorstroomklas) of vijfde leerjaar deelnemen aan het examen van het ROC Mondriaan. Dan moet je al wel je PrO-diploma hebben. Slaag je voor het ROC Mondriaan-examen, dan krijg je het AKA-diploma. Met dit diploma kun je doorstromen naar niveau 2-opleidingen van het Mondriaan.