Home » Welke vakken krijg je?

Welke vakken krijg je?

De onderbouw en bovenbouw
De leerjaren één en twee noemen we ook wel: ‘de onderbouw’. De derde, vierde en vijfde heten samen ‘de bovenbouw’. In de bovenbouw bereiden wij je voor op later, wanneer je werkt en/of je vervolgonderwijs gaat volgen.

Het eerste en tweede leerjaar
In de eerste en tweede werken we met een bepaalde methode. Deze methode heet: ‘PrOmotie’ en heeft de volgende vakken: lezen, Nederlands, praktisch rekenen, cultuur en maatschappij, schrijven, informatie-kunde, Engels en verkeer. Daarnaast krijg je in de onderbouw de volgende vakken:

– rekenen en wiskunde
– gezondheidszorg
– sociale vaardigheden
– schilderen
– houtbewerken
– metaalbewerken
– huishoudkunde
– textiele werkvormen
– tuinwerk
– gymnastiek/judo
– beeldende vorming

Het derde leerjaar
In de derde krijg je arbeidstraining en arbeidsvorming. In het volgende hoofdstuk kun je lezen wat dat is. Daarnaast krijg je de volgende vakken:

– cultuur en maatschappij
– Nederlands
– rekenen
– praktisch rekenen
– verzorging
– voorbereiding op het bromfietscertificaat
– informatica
– sociale vaardigheden
– gymnastiek
– praktijkvakken
– Engels

Het vierde leerjaar
In de vierde is stage lopen het belangrijkste! Daarnaast krijg je de volgende vakken:

– cultuur en maatschappij
– Nederlands
– rekenen
– praktisch rekenen
– verzorging
– voorbereiding op het autorijexamen van het CBR
– informatica
– gymnastiek
– Engels
– schilderen
– houtbewerken
– metaalbewerken
– textiele werkvormen
– huishoudkunde
– autotechniek
– sociale vaardigheden

Het vijfde leerjaar
In de vijfde is stage lopen weer het belangrijkste! Daarnaast krijg je de volgende vakken:

– Nederlands
– praktisch rekenen
– informatieverwerking
– informatica
– schilderen
– houtbewerken
– metaalbewerken
– textiele werkvormen
– huishoudkunde
– autotechniek