Home » Zo gaat het bij ons op school

Zo gaat het bij ons op school

Lesuren
Net zoals op alle andere scholen in het Voortgezet Onderwijs is ook bij ons een schooldag ingedeeld in lesuren. Na elk lesuur krijg je een ander vak. Alle vaklessen (behalve gymnastiek) duren 2 lesuren achter elkaar. Na iedere 2 lesuren volgt een pauze.

De schooltijden van maandag t/m vrijdag:

1e uur 08.30 uur – 09.25 uur
2e uur 09.25 uur – 10.15 uur
Pauze: 10.15 uur – 10.30 uur
3e uur 10.30 uur – 11.20 uur
4e uur 11.20 uur – 12.15 uur
Pauze: 12.15 uur – 12.45 uur
5e uur 12.45 uur – 13.40 uur
6e uur 13.40 uur – 14.40 uur

Jouw groep
Onze opleiding duurt vier tot vijf jaar. Je begint natuurlijk in de eerste klas. In een groep zitten niet meer dan veertien leerlingen. Je zit in de klas met leerlingen die ongeveer even oud zijn als jij. Jouw klasgenoten hebben niet allemaal hetzelfde niveau als jij. Niet alle leerlingen doen dus hetzelfde.

Een eigen groepsleerkracht
Elke groep heeft een groepsleerkracht. Deze groepsleerkracht begeleidt jou het hele schooljaar. Je krijgt dan ook de meeste lessen van hem of van haar. Vakken zoals gymnastiek of houtbewerken krijg je van een speciale vakleerkracht. Deze vakken worden gegeven in een vaklokaal. De groepsleerkracht blijft de hele dag bij jouw groep. Hij of zij blijft er dus ook bij als je les hebt van een vakleerkracht in een vaklokaal.

Je werkt op je eigen niveau
De meeste lessen beginnen met een algemene uitleg. Deze uitleg is dus voor alle leerlingen hetzelfde. Daarna gaat iedereen aan de slag. De groepsleerkracht en de vakleerkracht lopen dan rond en geven iedereen extra uitleg zodat jij lekker op je eigen niveau kunt werken. Soms werk je alleen en soms werk je samen met andere leerlingen uit jouw klas.

Geen lesuitval
Het grote verschil met de andere scholen in het Voortgezet Onderwijs en onze school is dat wij geen lesuitval hebben. Is jouw eigen groepsleerkracht ziek of kan deze om een andere reden echt niet op school zijn, dan krijg je een andere leerkracht. Op deze manier mis je dus gelukkig nooit een les.