Home » Medezeggenschapsraad (M.R.)

Medezeggenschapsraad (M.R.)

De samenstelling van de M.R.

Voorzitter: mw. E.W.A.M. Meijer
Vice-voorzitter: mw A. Freeke
Secretaris: mw. J. Niemar
Lid: mw. D.D. Hoogstraaten
Lid: dhr. B. Mens
Ouder: Mevr. Hooijkaas

Indien u belangstelling heeft om de M.R. te versterken verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van de school (070-4451616) of gebruik te maken van het emailadres van de school (info@de-einder.nl).