Home » Toelatingscriteria

Toelatingscriteria

Toelating
De criteria om tot onze school toegelaten te worden zijn hetzelfde zoals op alle scholen voor praktijkonderwijs.
Zo geldt dat de toekomstige leerling een IQ moet hebben dat tussen de 55 en 75 ligt en op twee leerdomeinen een leerachterstand heeft van drie jaar of meer (een van de twee leerdomeinen moet begrijpend lezen of rekenen & wiskunde zijn).
De leerdomeinen zijn begrijpend lezen, rekenen & wiskunde, spelling en technisch lezen.

Voorrang
Wij hanteren op onze school geen voorrangsregels. Leerlingen worden bij ons toegelaten op volgorde van binnenkomst. Het aantal lesplaatsen is 50.
Zie ook http://www.bovohaaglanden.nl