Home » 2018 » augustus

Maandelijks archief: augustus 2018

Actueel

Aanmelden is op ieder moment mogelijk. Voor een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer van de school: 070-4451616

 

De schoolgids:
Interne Stage:
School magazine:

ESF-subsidie voor PrO-/vso-scholen aangevraagd

De gemeente Den Haag heeft voor de PrO/vso-scholen ESF-subsidie aangevraagd onder de projectnaam “Arbeidstoeleiding PRO-vso Haaglanden”.  Hierdoor kunnen PrO/vso-scholen extra middelen investeren in duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen in de schooljaren 2015 t/m 2019.

 

Jongeren van PrO/vso-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben veelal moeite met het verkrijgen en/of behouden van een baan. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is subsidie beschikbaar gesteld, met als doel het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. In de Aanpak Jeugdwerkeloosheid Haaglanden ‘Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015-2018: Werk maken van Haagse jongeren’ komt naar voren dat verdere financiële ondersteuning voor verbetering van aansluiting met de regionale arbeidsmarkt essentieel blijkt te zijn.

We gaan weer beginnen!!!

Op maandag 27 augustus gaat de school weer van start! Vanaf half 9 worden eerst de nieuwe leerlingen van de eerste klassen verwelkomd. Daarna zijn alle andere klassen aan de beurt! Vanaf dinsdag beginnen de echte lessen!
Wij wensen alle leerlingen en alle personeel van De Einder een fantastisch jaar toe met vele hoogtepunten!